Dokument


I menyn till vänster hittar du föreningens stadgar och stämmoprotokoll från de senaste åren. Länkarna nedan är är olika dokument som du kan behöva inom jakten. Dokumenten är i de flesta fall redigerbara word-dokument som du kan spara ner och justera efter de behov du själv eller din jaktförening har.

Senast uppdaterad den 13 mars 2020