Nyhetsbrev 6

 

Intervju med Isak From(s), ledamot av riksdagen och Renmarkskommittén

Det finns en brist på politik, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Isak From. Den bristen gör att frågorna istället avgörs med hänvisningar till hur det kanske var för mer än trehundra år sedan och det blir juridik istället för politik som avgör politiken.

From är talesperson för socialdemokraterna i riksdagen i alla frågor som handlar om de gröna näringarna inklusive jakten och fisket. Han sitter i den så kallade Renmarkskommittén och hoppas att kunna få majoritet för en bra uppgörelse kring småviltjakten.

Statens mark ska vara alla svenskars mark, med möjligheter för alla svenskar att kunna nyttja den marken, fortsätter From. From menar att ett flertal utredningar under fyrtio års tid sökt skapa en rimlig lagstiftning och politisk styrning kring de här frågorna, men misslyckats.

Utredningen kommer att ges mer tid, på det sätt som utredningen själv har begärt och den ledande socialdemokraten ger i Fjälljaktens Nyhetsbrev uttryck för att en majoritet i riksdagen kommer att kunna ge beslut som ligger i linje med riksdagens majoritet.

Lyssna på intervjun genom att klicka vidare. Det är ett samtal som handlar om både de brännande principfrågorna och en hel del annat.

Klicka här för att lyssna på intervjun

Jonas Lundström

 


Initiativet med nyhetsbrevet kommer från Södra Norrbottens fågelhundsklubb, Övre Norrbottens fågelhundsklubb, Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA), Malmfältens vorstehklubb, Bottenvikens vorstehklubb, Nedre norra fågelhundsklubb, Västerbottens fågelhundsklubb, Svenska vorstehklubben Jämtland/Västernorrland, Svenska vorstehklubben Södra och Jägareförbundet i Norrbotten.

Senast uppdaterad den 15 juni 2022