Nybörjarjakt på älg med lyckat resultat. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jaktmarken Spiken


Jägareförbundet Norrbotten arrenderar en jaktmark i Edefors, nordväst om Harads i Bodens kommun. På jaktmarken Storspiken anordnas prova-på-jakter varje år för nybörjare och andra prioriterade grupper.

Johan Hägglund, jaktvårdskonsulent och ansvarig för jakterna på Storspiken. Foto: Privat

I första hand utnyttjas jaktmarken alltså för utbildningsjakter och andra medlemsjakter men målet är att marken ska ge så mycket medlemsnytta som möjligt. Området är därför också öppet för enskild småviltsjakt för medlemmar i Jägareförbundet Norrbotten på dagar då inga medlemsaktiviteter är planerade.

För att få jaga på marken måste du först ta kontakt med markfogden, Johan Hägglund (johan.hagglund@jagareforbundet.se eller telefon 010-584 76 07), för att se om marken är ledig den dag du önskar jaga. Detta måste göras minst en dag i förväg. Dessutom krävs att du lämnar viltrapport efter avslutad jakt. Karta med gränser samt uppgifter till WeHunt fås vid anmälan.

Självklart krävs att du löst statligt jaktkort. 

Jaktmarken ligger på båda sidor av Görjeån och nås via två skogsbilvägar norr respektive söder om ån. 

 

Senast uppdaterad den 22 sep 2022