Personal i Norrbotten


Personalen i Norrbotten och Samverkansområdet Norr.

Jägareförbundet Norrbotten

Kronan A6, 974 42 Luleå
Telefon: 077 1830 300

bd@jagareforbundet.se

Vill du komma i kontakt med Västerbotten och MittNorrland?

Personal i Västerbotten
Personal i Mittnorrland

Personal i länet

Björn Sundgren
Funktionsansvarig Jakt & Viltförvaltning Norr
Niklas Lundberg
Länsansvarig Jaktvårdskonsulent
Viltprovtagare
Johan Hägglund
Jaktvårdskonsulent
Ulrika Jakobsson
Samordnare Invasiva arter
Ansvarig för tipshantering.

Administration

Kristina Bergman
Administratör
Allmän service, rådgivning och information i frågor rörande jakt och viltvård, medlemskap, utbildning. Hanterar länsföreningens försäljning, ekonomi och hemsida. Utbildningskontakt Mitt Norrland.
Elisabeth Östman
Administratör
Utbildningskontakt Norrbotten och Västerbotten.
Senast uppdaterad den 22 apr 2022