Illustration: Anders Pettersson

Viltvård i norr


Att bedriva viltvård kan innebära allt från att jaga rovdjur till att skapa viltåkrar och viltvatten eller att vinterutfodra. Nedan finner du tips och idéer om vad och hur man kan göra.

Senast uppdaterad den 13 mars 2020